Loading...

Tác giả: dinhtanlam22051996

 • Một số quan điểm mưới cho nền kinh tế

  Một số quan điểm mưới cho nền kinh tế

  1. Quan điểm chỉ đạo Căn cứ thực trạng khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam và những thách thức đối...

 • Một số giải pháp phát triển nền kinh tế tư nhân

  Một số giải pháp phát triển nền kinh tế tư nhân

  2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý Trong bối cảnh hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới hiện...

 • Triển vọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập.

  Triển vọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam trong điều kiện hội...

  I.   Triển vọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập. 1.   Những yếu tố...

 • Thủ tục chuyển đổi sở hữu cổ phần

  Thủ tục chuyển đổi sở hữu cổ phần

  thanh lap cong ty uy tin luat hung phat 2. Nội dung tư vấn: a. Điều kiện chuyển nhượng cổ phần Theo khoản...