Loading...

Tác giả: tran duong

  • Lễ hội du lịch hè Bình Định sẽ diễn ra từ tháng 6/2017 1 ₫

    Lễ hội du lịch hè Bình Định sẽ diễn ra từ tháng 6/2017

    Ngày 3/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức lễ...