Tác giả: kieukimthanh95

  • Bị ngứa vùng kín có sao không

    Bị ngứa vùng kín có sao không

    Dạo gần đây bắt đầu có biểu hiện là ngứa vùng kín, ngứa nhiều hơn kèm theo đó là các dấu hiệu khó...

  • Dùng nước muối để điều trị bị ngứa vùng kín được không?

    Dùng nước muối để điều trị bị ngứa vùng kín được không?

    Gần đây tôi bị ngứa vùng kín, cháu có nghe vài người bạn mách là dùng nước muối pha loãng rửa vùng kín...