Loading...

Tác giả: Ly Ly

  • Quy định về đổi thẻ hành nghề hướng dẫn viên

    Quy định về đổi thẻ hành nghề hướng dẫn viên

    hướng dẫn viên du lịch,  lớp học  cấp tín chỉ đổi thẻ hành nghề  HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH. Chiêu sinh lớp  NGHIỆP...

  • Khóa học hướng dẫn viên du lịch, cấp chứng chỉ du lịch trên toàn quốc

    Khóa học hướng dẫn viên du lịch, cấp chứng chỉ du lịch trên toàn quốc

     ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỂ CẤP THẺ NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ1/ Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng...