Loading...

Tác giả: thientktech

Kinh doanh các thiết bị đo:Điện trở,độ ẩm,độ ồn,khoảng cách,đất....
  • Máy đo nhiệt độ độ ẩm tự ghi Hioki LR5001 1 Triệu ₫

    Máy đo nhiệt độ độ ẩm tự ghi Hioki LR5001

      Máy đo nhiệt độ độ ẩm tự ghi Hioki LR5001 Máy đo nhiệt độ độ ẩm tự ghi Hioki LR5001 hay còn gọi...