Các bước đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Theo Thông tư 53/2016/TT-BCA thì có 02 cách để đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam như sau:
 
1. Khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử.
Bước 1: Truy cập Trang thông tin điện tử để nhận tài khoản khai báo tạm trú cho người nước ngoài
Người khai báo tạm trú cho người nước ngoài truy cập Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú, cung cấp thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo. Khi có thay đổi các thông tin liên quan đến tài khoản khai báo phải cập nhật sửa đổi, bổ sung ngay thông tin đó trên Trang thông tin điện tử.
 
Bước 2: Khai báo thông tin tạm trú cho người nước ngoài
Người khai báo tạm trú cho người nước ngoài truy cập Trang thông tin điện tử, đăng nhập tài khoản khai báo để thực hiện việc khai báo thông tin tạm trú cho người nước ngoài. Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử phải thực hiện ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.
 
Thông tin khai báo tạm trú cho người nước ngoài gồm: Họ tên, giới. tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài.
 
Người khai báo tạm trú cho người nước ngoài kiểm tra, sửa đổi, bổ sung. các thông tin trước khi xác nhận lưu thông tin; kiểm tra mục quản lý thông tin khai báo tạm trú để xác định hệ thống đã tiếp nhận, nếu hệ thống. chưa tiếp nhận thì thực hiện nhập lại thông tin.
 
Bước 3:Tiếp nhận thông tin tạm trú cho người nước ngoài
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài. được khai báo qua Trang thông tin điện tử 24 giờ/07 ngày; thông báo cho đồn biên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.
 
 
2. Khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú cho người nước ngoài bằng phiếu khai báo tạm trú
Bước 1: Khai và chuyển Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài
Người khai báo tạm trú cho người nước ngoài liên hệ trực ban Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an (sau đây gọi chung là Công an. cấp xã) để được cung cấp mẫu Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo mẫu NA17 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an.
 
Người khai báo tạm trú cho người nước ngoài ghi thông tin vào Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và chuyển trực tiếp. Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài cho trực ban Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.
 
Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài có thể gửi trước qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến trực ban Công an cấp xã trước khi chuyển Phiếu khai báo tạm trú theo thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.
 
Bước 2: Tiếp nhận Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài
Trực ban Công an cấp xã tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài được khai báo bằng Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài 24 giờ/07 ngày.
 
Trực ban Công an cấp xã kiểm tra Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài, nếu. chưa khai đầy đủ thì yêu cầu khai bổ sung ngay, thực hiện xác nhận, sao chụp hoặc ghi lại các thông tin đã tiếp nhận vào sổ trực ban và trả ngay Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài cho người khai báo tạm trú; thông báo cho đồn biên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.
 
 
Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về khai báo tạm trú cho người nước ngoài Giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt nam. Quý khách vui lòng liên hệ:
  0904 677 628 
 
Nguồn: workpermit.vn

Bài viết liên quan

 • Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài

  Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài

  Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc là thành viên góp vốn vào công ty hoạt động tại...

 • Tuyển nhân viên phụ cắm hoa

  Tuyển nhân viên phụ cắm hoa

  Hoa tươi hà nội tuyển nhân viên phụ cắm hoa, nuôi ăn ở. Liên hệ qua web điện hoa hà nội  hoặc qua...

 • Hồ sơ xin Giấy phép lao động (work permit) trong trường hợp đã có Giấy phép lao động nhưng làm việc

  Hồ sơ xin Giấy phép lao động (work permit) trong trường hợp đã có Giấy phép lao...

  Giấy phép lao động (work permit) không chỉ là căn cứ pháp lý giúp người nước ngoài có thể làm việc ở Việt...

 • Chưa có bình luận nào

  • Xin chào, guest