7 cách kiểm tra iPhone chính hãng đơn giản và chính xác nhất

7 cách kiểm tra iPhone chính hãng đơn giản và chính xác nhất

Thông tin liên hệ

Thông tin mô tả

1. Kiểm tra ngoại hình máy

2. Cách kiểm tra iPhone chính hãng qua thông tin của máy

3. Cách kiểm tra iPhone chính hãng qua số IMEI

4. Cách kiểm tra iPhone chính hãng thông qua số Seri

5. Cách kiểm tra iPhone chính hãng thông qua kết nối iTunes

6. Cách kiểm tra iPhone chính hãng bằng Facetime

7. Cách kiểm tra iPhone chính hãng bằng công cụ 3uTools

Nếu bạn quan tâm đến những mẫu iPhone có mức giá hấp dẫn, hãy click danh sách iPhone like new của 45CM