“Bỏ Thuốc Lá: Sự Tự Lập Trên Con Đường Sức Khỏe” – Va.pe Việt Nam

“Bỏ Thuốc Lá: Sự Tự Lập Trên Con Đường Sức Khỏe” – Va.pe Việt Nam

Thông tin liên hệ

Thông tin mô tả

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống theo dõi và đánh giá là cần thiết để đo lường hiệu quả của các biện pháp chống thuốc lá và theo dõi tình hình tiêu thụ thuốc lá trong cộng đồng.

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Va.pe Việt Nam Phone: 0971.829.269: Saltnic Hisauce Kiwi 30ml

Cần phát triển các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu để thu thập và phân tích dữ liệu về tiêu thụ thuốc lá,

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Va.pe Việt Nam Phone: 0971.829.269: Cof Super Cool Pinky Blush 60ml

các chiến lược chống thuốc lá, và các chỉ số sức khỏe liên quan, nhằm hỗ trợ quyết định chính sách và chiến lược hiệu quả hơn.

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Va.pe Việt Nam Phone: 0971.829.269: Po,d Giá Rẻ