Coumarin được cho vào thuốc lá

Coumarin được cho vào thuốc lá

Thông tin liên hệ

Thông tin mô tả

Coumarin là những chất kết tinh không màu, có mùi thơm.

tham khảo các thiết bị cai thuốc tại Va.pe Việt Nam Aladdin Pro BBox

Ở dạng kết hợp glycosid, chất này có thể tan trong nước, ở dạng aglycon thì dễ tan trong dung môi kém phân cực.

tham khảo các thiết bị cai thuốc tại Va.pe Việt Nam DotMod DotStick IB

Các dẫn chất coumarin có huỳnh quang dưới ánh sáng tử ngoại. Coumarin được cho vào thuốc để tăng mùi thơm và giữ mùi thơm lâu nhờ vào tác dụng định hương.

tham khảo các thiết bị cai thuốc tại Va.pe Việt Nam DotMod DotStick Pod Kit