Để cai thuốc thành công thì cần 3 yếu tố

Để cai thuốc thành công thì cần 3 yếu tố

Thông tin liên hệ

Thông tin mô tả

Cai thuốc rất dễ nhưng cũng rất khó, vì điều quan trọng nhất là quyết tâm của người cai.

tham khảo các thiết bị cai thuốc tại Va.pe Việt Nam Vap.e Shop Quận 3

Để cai thuốc thành công thì cần 3 yếu tố: Hiểu biết, quyết tâm và hỗ trợ. Người hút phải hiểu biết về tác hại của thuốc lá, hiểu về các yếu tố bất lợi khi cai, cần sự hỗ trợ từ người nhà, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và hỗ trợ của nhân viên y tế, cộng với quyết tâm cai của mình thì sẽ thành công.

tham khảo các thiết bị cai thuốc tại Va.pe Việt Nam va.pe Shop TPHCM

Tuy nhiên, cai thuốc khó ở chỗ là quyết tâm hay không, vì người hút thường dễ bị dao động, có thể hôm nay quyết tâm rất lớn nhưng ngày mai họ gặp sự mời chào của bạn bè hoặc xuất hiện hội chứng cai thuốc thì quyết tâm của họ lại giảm đi.

tham khảo các thiết bị cai thuốc tại Va.pe Việt Nam Vaporesso Luxe Nano 80w