GIÚP NGƯỜI THÂN CAI THUỐC LÁ

GIÚP NGƯỜI THÂN CAI THUỐC LÁ

Thông tin liên hệ

Thông tin mô tả

1. Tôn trọng trách nhiệm của những người đang cố gắng từ bỏ thuốc lá. Đó là sự thay đổi lối sống và cũng là thử thách của họ, không phải của bạn.

tham khảo các thiết bị cai thuốc tại Va.pe Việt Nam Nevoks Feelin A1

 

2. Hỏi người đó liệu họ có muốn bạn thường xuyên hỏi thăm họ về việc cai thuốc của họ không. Hãy hỏi xem họ cảm thấy thế nào chứ không chỉ hỏi xem họ có kiên định với việc bỏ thuốc lá hay không.

tham khảo các thiết bị cai thuốc tại Va.pe Việt Nam Dotmod Dot Switch

3. Cho người đó biết rằng họ có thể tâm sự với bạn bất cứ khi nào họ cần được lắng nghe những lời động viên, khuyến khích.

tham khảo các thiết bị cai thuốc tại Va.pe Việt Nam LVE Orion 2