hít khói thuốc lá của những người khác

hít khói thuốc lá của những người khác

Thông tin liên hệ

Thông tin mô tả

Ở Mỹ, 88 triệu trẻ em và người lớn không hút thuốc nhưng vẫn phải hít khói thuốc của những người khác. Gần 32 triệu trẻ em và trẻ vị thành niên từ 3-19 tuổi hay một nửa số trẻ em ở độ tuổi này đã phải tiếp xúc với khói thuốc do những người xung quanh hút.
Xem Các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá truyền thống tại Dancing Juices Va.pe Shop Quận 3
 Trong nhà hay trong các phương tiện giao thông là nơi trẻ em bị hút thuốc thụ động nhiều nhất, thậm chí ngay cả với người lớn đây cũng là nơi họ hít phải khói thuốc của người khác nhiều nhất.
Xem Các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá truyền thống tại Dancing Juices DOTMOD Dotstick Revo Pod Kit 35W
Người ta cũng có thể tiếp xúc với khói thuốc ở nơi công cộng, các nhà hàng và ở nơi làm việc.
Xem Các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá truyền thống tại Dancing Juices ASPIRE Riil X Pod