Hút thuốc cũng có thể khiến sưng phổi

Hút thuốc cũng có thể khiến sưng phổi

Thông tin liên hệ

Thông tin mô tả

Hút thuốc cũng có thể khiến sưng phổi, đồng thời gây đột biến gen. Những chất độc hại có trong khói thuốc làm ảnh hưởng tới việc sửa chữa những gen bị tổn thương.

Xem Các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá truyền thống tại Va.pe Việt Nam: DotMod DotStick Pod Kit

Người hít phải khói thuốc cũng hít phải một lượng hóa chất độc hại tương đương với người hút thuốc, đồng thời cũng bị ảnh hưởng tương tự.

Xem Các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá truyền thống tại Va.pe Việt Nam: Dotmod Dotstick Revo

Không có mức an toàn cho lượng khói thuốc hít phải. Hít càng nhiều khói thuốc càng có nhiều nguy cơ mắc ung thư phổi. Sống chung với một người hút thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi tới 30%.

Xem Các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá truyền thống tại Va.pe Việt Nam: Vaporesso X Moti X Mini