Hút thuốc thụ động là hít phải khói thuốc – Va.pe Việt Nam

Hút thuốc thụ động là hít phải khói thuốc – Va.pe Việt Nam

Thông tin liên hệ

Thông tin mô tả

Hút thuốc thụ động là hít phải khói thuốc của người hút thải ra.

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Shop Va,pe LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0971.829.269  DAZE

Dòng khói tỏa ra từ đầu điếu thuốc đang cháy vất vưởng trong không khí lâu hơn và nồng độ của những chất gây ung thư cao hơn so với dòng khói thuốc thở ra từ người hút.

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Va.pe Việt Nam LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0971.829.269  po,d system

Vì vậy, hút thuốc thụ động cũng độc không kém người hút. Những người không hút thuốc nhưng phải chung sống hay cùng làm việc với người hút thuốc lá

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Va.pe Việt Nam LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0971.829.269  Tinh Dầu