Mua điểm

Mua Point thanh toán bằng ví điện tử MoMo( 1Point = 1K )

Chọn Gói Bên Dưới Quét Mã QR Thanh Toán MoMo

Gói 10k

Khuyến mãi 20%

Nhận 12 Point

Gói 10k

Lưu ý Ghi lời nhắn gói này là :Nap 10k 0

Gói 20k

Khuyến mãi 25%

Nhận 25 Point

Gói 20k

Lưu ý Ghi lời nhắn gói này là :Nap 20k 0

Gói 30k

Khuyến mãi 30%

Nhận 39 Point

Gói 30k

Lưu ý Ghi lời nhắn gói này là :Nap 30k 0

Gói 40k

Khuyến mãi 35%

Nhận 54 Point

Gói 40k

Lưu ý Ghi lời nhắn gói này là :Nap 40k 0

Gói 50k

Khuyến mãi 40%

Nhận 70 Point

Gói 50k

Lưu ý Ghi lời nhắn gói này là :Nap 50k 0

Gói 100k

Khuyến mãi 50%

Nhận 150 Point

Gói 100k

Lưu ý Ghi lời nhắn gói này là :Nap 100k 0