“Nicotine và Sự Cao Chạy Của Cơ Bắp: Hiểm Họa Trong Thuốc Lá”

“Nicotine và Sự Cao Chạy Của Cơ Bắp: Hiểm Họa Trong Thuốc Lá”

Thông tin liên hệ

Thông tin mô tả

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá
ASPIRE Raga Aio
Phone: 0971.829.269

Nicotine ảnh hưởng đến cảm giác của cơ bắp và gây ra sự suy giảm sức mạnh. Điều này có thể làm giảm khả năng thực hiện các hoạt động vận động và làm cho việc tập luyện trở nên khó khăn hơn.

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá
NEVOKS Feelin A1 30W
Phone: 0971.829.269

Các chất hóa học trong thuốc lá cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của cơ bắp sau khi tập luyện. Điều này làm giảm khả năng xây dựng cơ bắp và tăng nguy cơ chấn thương trong quá trình tập luyện.

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá
ASPIRE Elixir
Phone: 0971.829.269