Rụng tóc do hút thuốc lá có thể phục hồi được không?

Rụng tóc do hút thuốc lá có thể phục hồi được không?

Thông tin liên hệ

Thông tin mô tả

Khi bỏ thuốc lá, cơ thể có thể hoàn tác một số tác hại mà việc hút thuốc gây ra cho cơ thể.
Xem Các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá truyền thống tại Va.pe Việt Nam: BP Mods Lightsaber Model S
Ví dụ: nếu bạn từ bỏ hút thuốc được 15 năm, nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ của bạn sẽ tương đương với những người không bao giờ hút thuốc.
Xem Các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá truyền thống tại Va.pe Việt Nam: Aspire GoTek S Pod
Không rõ liệu cơ thể có thể khắc phục tình trạng rụng tóc do hút thuốc hay không. Một số người có mái tóc mỏng có thể mọc lại tóc đáng kể nếu đó là do tình trạng bệnh lý gây ra.
Xem Các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá truyền thống tại Va.pe Việt Nam: Lost Vape Centaurus Q80