Suy thận và thuốc lá – Va.pe Việt Nam

Suy thận và thuốc lá – Va.pe Việt Nam

Thông tin liên hệ

Thông tin mô tả

Những người tham gia được chia thành 3 nhóm: người không hút thuốc, người đang hút thuốc và người đã cai thuốc lá (là người không hút thuốc trong hơn một năm).

tham khảo các thiết bị cai thuốc tại Va.pe Việt Nam thiết bị v.ape

Kết quả cho thấy: Nhóm những người đang hút thuốc và người đã cai thuốc lá có mức albumin (một thành phần đạm) trong nước tiểu cao hơn so với nhóm người không hút thuốc; mặt khác, các cơ quan của họ bài tiết creatinine (chỉ số đánh giá chức năng thận) chậm hơn bình thường.

tham khảo các thiết bị cai thuốc tại Va.pe Việt Nam SALTNIC MALAY

Lượng albumin trong nước tiểu cao và hiện tượng chậm đào thải creatinine là dấu hiệu sớm của chức năng thận bị tổn thương.

tham khảo các thiết bị cai thuốc tại Va.pe Việt Nam SALTNIC MỸ